Kundernas synpunkter om ditt företag betyder allt

Är dina kunder nöjda med ert samarbete? Våra kundundersökningar (NKI) belyser områden som påverkar dina kunders nöjdhet och lojalitet mest. Vi hjälper dig med ett antal relevanta frågor och gör intervjuer så att du får en prognos och nyttig information. Kundernas svar blir din färdväg framåt och hjälper dig navigera mot företagets mål för att skapa högre nöjdhet, fler lojala kunder och fler affärer.

Skräddarsydda lösningar för din verksamhet
Vi anpassar frågor och upplägg efter företagets behov och förutsättningar. En löpande mätning ger dig en bild av hur kunden upplever verksamheten just nu. Vi utformar undersökningar som passar din verksamhet oavsett om du vill ta tempen på kunderna en gång i månaden, var tredje månad eller någon gång per år.  

Undersökningsresultat kan enkelt delas upp inom företagets olika affärsområden, säljdistrikt eller storlek på kunden. Allt för att ge dig möjligheter till mer specifika och ingående jämförelser inom olika områden.