Kundernas synpunkter om ditt företag betyder allt

Är dina kunder nöjda med ert samarbete? Våra kundundersökningar (NKI) belyser områden som påverkar dina kunders nöjdhet och lojalitet mest. Vi hjälper dig med ett antal relevanta frågor och gör intervjuer så att du får en prognos och nyttig information. Kundernas svar blir din färdväg framåt och hjälper dig navigera mot företagets mål för att skapa högre nöjdhet, fler lojala kunder och fler affärer.

Skräddarsydda lösningar för din verksamhet
Vi anpassar frågor och upplägg efter företagets behov och förutsättningar. En löpande mätning ger dig en bild av hur kunden upplever verksamheten just nu. Vi utformar undersökningar som passar din verksamhet oavsett om du vill ta tempen på kunderna en gång i månaden, var tredje månad eller någon gång per år. 

Undersökningsresultat kan enkelt delas upp inom företagets olika affärsområden, säljdistrikt eller storlek på kunden. Allt för att ge dig möjligheter till mer specifika och ingående jämförelser inom olika områden. 

Nöjd-Kund-Index (NKI)

Få ett mätvärde att följa över tid. Värdet kallas för NKI och visar nivån på era kunders nöjdhet.

Title

84%

Kundcase: Kundundersökningar

Bitnet

Kundundersökning

Gränges

Kund- och medarbetarundersökning

Vätternrundan

Kundundersökning

Kabe

Kundundersökning

Våghusgalleriorna

Besöksundersökning

Vilka är era viktigaste framgångsfaktorer – enligt kunderna

Alla områden som era kunder ger er feedback på, har inte samma grad av inverkan på kundens totala nöjdhet. Vi analyserar därför vilka frågor som har störst individuell påverkan på den totala kundnöjdheten, och kan på så sätt rangordna de viktigaste frågorna som bör prioriteras.

Viktigast
Näst viktigast
Viktigt

Tycker alla lika? Givetvis inte

Cirkeldiagram

Att jämföra mellan olika grupper är en viktig dimension i undersökningen. Ni får möjligheten att dela upp resultatet mer i detalj för att se skillnader mellan exempelvis olika affärsområden, kundstorlekar, regioner eller andra relevanta områden.

Hur bra är ni? Jämför ert resultat med andra företag

Hur står sig ert resultat jämfört med andra? Vi hjälper er med att få svar på, exempelvis, om er nivå av servicegrad, leveranssäkerhet, kvalitet är i paritet med andra företag eller om ni presterar bättre eller sämre än snittet.

Stapeldiagram

Hur lojala är era kunder?

Mät lojaliteten hos kunderna. En kritisk aspekt för alla företag är hur stor kundens benägenhet är att byta leverantör och hur kunden ser på er relation. Med smarta och träffsäkra frågor mäter vi och ringar in era kunders lojalitet.

 

Välj ett paket eller skräddarsy efter behov

Bas*

$ 17 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NKI (Nöjd-Kund-Index)
 • Standardfrågor
 • Enkel resultatrapport
Begär offert

Standard*

$ 29 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NKI (Nöjd-Kund-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • En uppdelningskategori (ex. kundtyp)
 • Resultatrapport
Begär offert

Avancerad*Populärast

$ 39 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NKI (Nöjd-Kund-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • Två uppdelningskategorier (ex. kundtyp, region)
 • Prioriterade områden
 • Resultatrapport
Begär offert

Premium*

$ 54 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS/Telefonintervjuer
 • NKI (Nöjd-Kund-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • Flera uppdelningskategorier
 • Prioriterade områden
 • Kundlojalitet
 • Digitalt analysverktyg
 • Resultatrapport
Begär offert

Löpande

$ Offert

Per månad
 • Skräddarsys enligt önskemål:
 • Vecka
 • Månad
 • Kvartal
 • Händelsestyrd
 • E-post/SMS
 • Telefonintervjuer
Begär offert

BAS passar dig som vill komma igång med en kundenkät. Ni kanske aldrig har gjort någon kundenkät tidigare eller så har ni gjort det i egen regi. Ni är intresserade av att få en övergripande bild av hur era kunder uppfattar er och hur de tycker att ni presterar på några få utvalda områden.

STANDARD passar dig som vill få en mer detaljerad bild av vad kunderna tycker om er. Ni vill kunna använda kundundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom er verksamhets alla områden.
Ni vill också kunna göra jämförelser av kundnöjdheten inom ett valt område som exempelvis mellan olika regioner, kundtyper eller affärsområden.

AVANCERAD är vårt populäraste upplägg och för er som vill få en detaljerad och nyanserad bild av vad kunderna tycker om er. Ni vill kunna använda kundundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom er verksamhets alla områden.
Ni vill också kunna göra jämförelser av kundnöjdheten inom två valda områden som exempelvis mellan olika regioner, kundtyper eller affärsområden. Ni får reda på vad som är viktigast att förbättra för att öka kundens totala nöjdhet. Vidare får ni svar på vad ni ska prioritera i ert utvecklinsarbete samt i vilken turordning.

PREMIUM ger dig ytterligare dimensioner i hur resultatet presenteras samt möjlighet att på egen hand också analysera i det digitala verktyget. Du vill få en mycket detaljerad och nyanserad bild av vad kunderna tycker om er. Ni vill kunna använda kundundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom er verksamhets alla områden.
Ni vill också kunna göra jämförelser av kundnöjdheten inom flera områden som exempelvis mellan olika regioner, kundtyper och affärsområden. Ni får reda på vad som är viktigast att förbättra för att öka kundens totala nöjdhet. Vidare får ni svar på vad ni ska prioritera i ert utvecklinsarbete samt vilken typ av kunder ni har, lojala eller inte.