Besöksundersökning för Våghusgalleriorna

Under höstlovet fylldes Örebro City med besökare från länet och andra närliggande städer.

Vi fick uppdraget av Våghusgalleriorna att kartlägga Vågens och Krämarens besökare. Syftet var att ta reda på: Vilka är det som besöker galleriorna? Vad tycker besökarna om utbudet? Vad saknar besökarna?

Undersökningen genomfördes med hjälp av Face-2-Face-intervjuer på plats i galleriorna där vi hade två team utspridda för att möta besökarna vid olika klockslag och olika dagar för att på så sätt fånga flera olika besökarprofiler.

Med hjälp av undersökningen fick Våghusgalleriorna bland annat reda på vad besökare saknar i gallerian, hur besökarna främst transporterar sig till gallerian, vilka produktområden som är den vanligaste shoppingen.

I resultatet kan vår uppdragsgivare sedan utläsa hur besökaren tar sig till galleriorna, vad den främst handlar och framförallt vad som upplevs saknas i gallerian.