Vi hjälper företag att bli bättre!

Sedan 1999 har vi på Marknadskraft levererat beslutsunderlag till företag, organisationer och kommuner i Sverige och övriga Norden. Våra kunder beskriver oss som kunniga, engagerade och professionella.

Här är våra insamlingsmetoder:

Webbenkät via e-post

Bjud in deltagare till undersökningen via e-post.

Metod - Email
Metod - SMS

Webbenkät via SMS

Ett effektivt sätt att nå fram och bjuda in deltagare till webbenkäten.

Telefonintervjuer

Med telefonen som verktyg ställer vi frågor till rätt målgrupp i rätt tid.

Metod - Telefonintervju
Metod - Face to face

Face-to-face

Vi gör fältintervjuer och pratar med din målgrupp på plats.

Webbpanel

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ställa frågor via webben till en specifik målgrupp bland frivilliga personer.

Metod - Webbpanel