Hyresgästerna är din viktigaste tillgång 

Nöjda hyresgäster är nyckeln till framgång när det handlar om hur bra din verksamhet fungerar idag och i framtiden. En hyresgäst som är nöjd och trivs är dessutom en viktig ambassadör för hela din verksamhet.

Genom att göra en hyresgästundersökning tar du tempen på verksamheten och du får svart på vitt vad du gör bra och framför allt vad du borde göra bättre. En undersökning ger underlag till besluten om att genomföra rätt åtgärder på rätt plats i fastigheten och hjälper er att göra relevanta investeringar som håller över tid.

Bjud in till undersökningen via SMS, e-post eller brev.

Få svar direkt med löpande mätningar via SMS eller e-post
Vår händelsestyrda undersökning ger dig en tydlig bild av hur dina hyresgäster upplever verksamheten just nu. På ett enkelt sätt kan du fånga upp synpunkter som hyresgästerna har när det handlar om till exempel  inflyttning, utflyttning eller en felanmälan.

Kundcase: Hyresgästundersökningar

Örebroporten

Hyresgästundersökning