Här är några vanliga frågor 

När det handlar om undersökningar så brukar nyfikenheten hos våra uppdragsgivare alltid följas upp av ett antal frågor. Några av dem har vi samlat här för att stilla din nyfikenhet.

1. Hur hög svarsfrekvens brukar det vara?

Antalet svar som kommer in på en undersökning är väldigt olika och en generell uppskattning är svår att göra. Det vi kan konstatera är att svar kommer in och det finns flera olika sätt vi använder för att skapa förutsättningar för ett bra deltagande i undersökningen.

2. Kan vi dela upp resultatet på olika orter? Vi har både kunder och medarbetare utspridda.

Självklart! Att dela upp resultatet och jämföra mellan olika säljdistrikt (kundundersökning) eller avdelningar inom företaget (medarbetarundersökning) är effektfullt för att identifiera möjliga utvecklingsområden på en mer detaljerad nivå.

3. Hur många frågor ställer ni?

Antalet frågor som vi använder oss av kommer vi fram till i samtal tillsammans med er för att uppnå det syfte och mål med undersökningen som ni önskar. Ett vanligt antal frågor i en kundundersökning är ca 12-15 st och i en medarbetarundersökning börjar antalet på ca 30 st och kan sträcka sig upp till 70 st.

4. Är svaren anonyma?

Du som uppdragsgivare har möjlighet att välja huruvida undersökningen ska vara anonym eller inte. En rekommendation är att genomföra undersökningen anonymt. Vid inbjudan till undersökningen tydliggör vi alltid för respondenten kring anonymitet eller inte.

5. Om vi inte får några svar, vad gör vi då?

Vi använder ofta insamlingsmetoder i kombination för att förenkla för respondenten att delta. Exempelvis skickar vi ofta ut inbjudan via e-post med länk till webbenkäten för att sedan påminna mottagaren via SMS.

6. Hur ofta bör vi göra undersökningar?

Tid för- och mellan undersökningar styrs helt utifrån er verksamhets unika behov, förutsättningar och mål. En undersökning kan genomföras både lite mer frekvent i mindre format och i ett större omfång mer sällan.