Vi hjälper dig att skapa mer engagemang och fler nöjda medarbetare

Det finns tydliga kopplingar mellan nöjda och motiverade medarbetare och nöjda kunder. Men att skapa engagerade och motiverade medarbetare är inte alltid så enkelt. Genom att ta reda på vad dina anställda egentligen tycker om sitt jobb får du bra input på områden som funkar bra och på områden där du kan förbättra verksamheten. Undersökningarna hjälper dig också att utvärdera företagets arbetsklimat för att nå ökat engagemang och nöjdare medarbetare. På sikt innebär det också mer lönsamhet.

Undersökningsresultaten kan enkelt delas upp inom företagets olika avdelningar eller sektioner. Frågorna i medarbetarundersökningen är framtagna i samarbete med personal på Örebro universitet och är anpassade efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Skapa ett positivt arbetsklimat
– Gör förändringar förankrade i hela organisationen
– Garanterar anonymitet till dina medarbetare

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI)

Få ett mätvärde att följa över tid. Värdet kallas för NMI och visar nivån på era medarbetares nöjdhet.

84%

Kundcase: Medarbetarundersökningar

Gränges

Kund- och medarbetarundersökning

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna – enligt medarbetarna

Alla områden där era medarbetare ger feedback har inte samma grad av inverkan på medarbetarens totala nöjdhet. Vi analyserar vilka frågor som har störst individuell påverkan på den totala medarbetarnöjdheten, och kan på så sätt rangordna de viktigaste frågorna som ni bör prioritera.

Viktigast
Näst viktigast
Viktig

Tycker alla lika? Givetvis inte

Cirkeldiagram

Att jämföra mellan olika grupper är en viktig dimension i undersökningen. Ni får möjligheten att dela upp resultatet i detalj och se skillnader mellan exempelvis olika avdelningar, anställningstid, chefer eller andra relevanta områden.

Hur bra är ni? Jämför ert resultat med andra företag

Hur står sig ert resultat jämfört med andra. Vi hjälper er med att få svar på hur er nivå av till exempel trivsel, engagemang, ledarskap eller fysisk arbetsmiljö är i paritet med andra företag eller om ni presterar bättre eller sämre än snittet.

Stapeldiagram

Hur lojala är era medarbetare?

Genom att mäta lojaliteten hos medarbetarna får ni en bild av hur personalen trivs och ser på sin arbetssituation. Med smarta och träffsäkra frågor mäter vi och ringar in era medarbetares lojalitet.

Välj ett paket eller skräddarsy efter behov

Bas*

$ 17 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)
 • Standardfrågor
 • Enkel resultatrapport
Begär offert

Standard*

$ 29 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • En uppdelningskategori (ex. avdelning)
 • Resultatrapport
Begär offert

Avancerad*Populärast

$ 39 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • Två uppdelningskategorier (ex. avdelning, anställningstid)
 • Prioriterade områden
 • Resultatrapport
Begär offert

Premium*

$ 54 900

Pris från (kr)
 • E-post/SMS
 • NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)
 • Unikt frågeunderlag
 • Flera uppdelningskategorier
 • Prioriterade områden
 • Medarbetarlojalitet
 • Digitalt analysverktyg
 • Resultatrapport
Begär offert

Löpande

$ Offert

Per månad
 • Skräddarsys enligt önskemål:
 • Vecka
 • Månad
 • Kvartal
 • Händelsestyrd
Begär offert

BAS passar dig som vill komma igång med en medarbetarenkät. Ni kanske aldrig har gjort någon medarbetarenkät tidigare eller så har ni gjort det i egen regi. Ni är intresserade av att få en övergripande bild av vad era medarbetare tycker om er inom några få utvalda områden samt hur dom trivs på företaget.

STANDARD passar dig som vill få en mer detaljerad bild av vad medarbetarna tycker om er. Ni vill kunna använda medarbetarundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom ett flertal områden som rör er arbetsplats och den psykosociala arbetsmiljön. Ni vill också kunna göra jämförelser av medarbetarnöjdheten inom ett valt område som exempelvis mellan avdelningar, anställningstid eller orter.

AVANCERAD är vårt populäraste upplägg och för er som vill få en detaljerad och nyanserad bild av vad medarbetarna tycker om er. Ni vill kunna använda medarbetarundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom samtliga områden som rör er arbetsplats och den psykosociala arbetsmiljön.
Ni vill också kunna göra jämförelser av medarbetarnöjdheten inom två valda områden som exempelvis mellan avdelningar och anställningstid. Ni får reda på vad som är viktigast att förbättra för att öka medarbetarens totala nöjdhet. Vidare får ni svar på vad ni ska prioritera i ert utvecklinsarbete samt i vilken turordning.

PREMIUM ger dig ytterligare dimensioner i hur resultatet presenteras samt möjlighet att på egen hand också analysera i det digitala verktyget. Du vill få en mycket detaljerad och nyanserad bild av vad medarbetarna tycker om er. Ni vill kunna använda medarbetarundersökningen som beslutsunderlag och vill ställa frågor inom samtliga områden som rör er arbetsplats och den psykosociala arbetsmiljön.
Ni vill också kunna göra jämförelser av medarbetarnöjdheten inom flera områden som exempelvis mellan olika avdelningar, anställningstid och orter. Ni får reda på vad som är viktigast att förbättra för att öka medarbetarens totala nöjdhet. Vidare får ni svar på vad ni ska prioritera i ert utvecklinsarbete samt vilken typ av medarbetare ni har, lojala eller inte.