Vi hjälper dig att skapa mer engagemang och fler nöjda medarbetare

Det finns tydliga kopplingar mellan nöjda och motiverade medarbetare och nöjda kunder. Men att skapa engagerade och motiverade medarbetare är inte alltid så enkelt.

Genom att ta reda på vad dina anställda egentligen tycker om sitt jobb får du bra input på områden som funkar bra och på områden där du kan förbättra verksamheten. Undersökningarna hjälper dig också att utvärdera företagets arbetsklimat för att nå ökat engagemang och nöjdare medarbetare. På sikt innebär det också mer lönsamhet.

Undersökningsresultaten kan enkelt delas upp inom företagets olika avdelningar eller sektioner.

Frågorna i medarbetarundersökningen är framtagna i samarbete med personal på Örebro universitet och är anpassade efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Skapa ett positivt arbetsklimat
– Gör förändringar förankrade i hela organisationen
– Garanterar anonymitet till dina medarbetare