Rör sig ditt varumärke i rätt riktning? 

Har du och dina kunder samma bild av din verksamhet och ditt varumärke? Rör sig ditt varumärke i rätt riktning? Enklaste sättet är att fråga kunderna och dem som arbetar i din verksamhet. För varumärket styrs till stor del av dina kunder och det som de säger att ditt varumärke står för.

Våra varumärkesundersökningar ger dig ett bra underlag för att mäta och analysera kännedom, associationer, attityder och graden av acceptans kring varumärket. Utifrån svarsunderlaget kan du ta beslut kring företagets positionering, sätta en varumärkesstrategi eller justera budskapen som ni kommunicerar.

Undersökningen skräddarsyr vi efter dina behov och önskemål. Enkäter och kvalitativa intervjuer kan vara lämpliga metoder för att samla in information och för att skapa ett tydligt beslutsunderlag för framtida aktiviteter och vägval.

Exempel på undersökningar för varumärket som vi genomför
– Imageundersökning
– Effektmätning
– Medarbetarnas varumärkesorientering
– Varumärkespositionering

Kundcase: Varumärkesundersökningar

Laxå kommun

Varumärkesundersökning