Varumärkesundersökning för Laxå kommun

Under juli-augusti 2016 gjorde vi en varumärkesundersökning för Laxå kommun. Enkäten skickades ut via e-post och totalt fick 930 boende i Laxå chansen att tycka till om samhällsservice, skola, trivsel och lokalkännedom via e-post.  

När det gäller synen på skola och samhällsservice finns de mest missnöjda i Hasselfors och de mest positiva återfinns i Sannerud och Finnerödja. Men som helhet är Laxåborna stolta över sin kommun, och den bilden delas även av många som inte bor i kommunen.

Tiveden, naturen, Esab och Burger King – där har du Laxås främsta varumärken.