Kundundersökning för KABE

För att kunna konkurrera på den allt tuffare marknaden behöver företagen ta reda på vad deras kunder känner, hur de beter sig och vad de förväntar sig. KABE är en av våra kunder som har kartlagt sin kundgrupp med hjälp av en kundundersökning.

Tidigare i år genomförde KABE en omfattande kundundersökning. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur återförsäljarna upplever KABE inom ett antal områden (exempelvis service, sortiment, kvalité och marknadsföring). Detta för att kunna utvecklas och konkurrera på den allt tuffare marknaden.

En enkät skickades ut till företagets återförsäljare via e-post. Målgruppen var indelad i två kategorier: husvagn och husbil. På så sätt kunde kundspecifika frågor ställas.

”Nyttan med undersökningen är att få bekräftat om vi är på rätt spår med våra produkter eller om vi ska justera något. Vi får även reda på vad som är viktigt för kunden.” – Peter Carenborn, VD KABE.