Kund- och medarbetarundersökning för Gränges Sweden

Vi har under ett par års tid fått möjligheten att hjälpa Gränges Sweden AB att genomföra både medarbetarundersökningar och kundundersökningar.

Gränges är en global ledare inom aluminiumteknik, -tillverkning och –innovation. Företaget verkar på en global marknad och har produktionsfaciliteter i Sverige, USA och Kina. Från Sverige har vi tillsammans med Gränges Finspång koordinerat och genomfört medarbetarundersökningar i, förutom Sverige, både Kina och USA.

Försäljningen sker till merparten av världens kontinenter där den samlade bilden av kundernas upplevelser och synpunkter är en viktig del av utvecklingsarbetet enligt Mikael Pettersson, Vice President Sales & Marketing Europe.

Vi ställde ett par korta frågor till Mikael om kundundersökningen:

Vilken nytta har undersökningen gett er?
– Kundundersökningar ger oss en temperaturmätning på om vårt arbete går i rätt riktning, samt ger oss värdefull info om var vi har våra förbättringsområden hos respektive Kund.

Vilka fördelar ser ni med att ha genomfört en kundundersökning?
– Vi kommer att genomföra specifika aktiviteter för respektive kund och som i förlängningen kommer att stärka Gränges position och utveckla relationen med våra kunder. Viktigt för oss att också att visa för våra kunder att vi lyssnar på deras feedback och att vi gör något åt våra brister.

Kommer ni att göra fler undersökningar i framtiden?
– Ja, i dagsläget är det dock oklart på vilket sätt vi ska gå vidare.

Hur fungerade samarbetet med Marknadskraft?
– Samarbetet fungerade bra, där Marknadskraft kunde starta arbetet med vår kundundersökning snabbt. Några inledande möten där vi fick chansen att berätta om verksamheten gjorde att startsträckan var kort. Under projektet har vi fått återkommande återkoppling på status. Slutrapporten presenterades för oss och senare kompletterades den också med ytterligare info. Vi är mycket nöjda.