Kundundersökning för Bitnet

Bitnet – Sveriges Begravningsbyråers IT AB, har sedan 2005 levererat skräddarsydda IT-tjänster för begravningsbranschen. I deras system registreras cirka 50 000 begravnings- och juridikärenden fördelat på 450 kontor och 1250 användare. Bitnet arbetar i nära dialog med användare, kollegor och leverantörer i branschen för att utveckla sina tjänster vidare.

Bitnet genomför med hjälp av Marknadskraft löpande kundundersökningar riktat till deras befintliga kunder och systemanvändare. Undersökningarna ger dem information om vad de ska fokusera på i utvecklingen av deras system och tjänster genom att ställa frågor om vilka behov och önskemål som användarna har. Undersökningen mäter också hur nöjda kunderna är med bl a deras support och tillgänglighet.

Vi har sedan 2015 tredubblat vår omsättning och detta har vi kunnat göra mycket tack vare stor lyhördhet från marknaden och behovet av digitalisering i vår bransch

Håkan HallménVD Bitnet