Våra undersökningsområden

 

Kundundersökning

Vad är ditt företag bra på – och vad behöver du förbättra?

Läs mer

 

Medarbetarundersökning

Vad tycker dina anställda om sitt arbete. Egentligen?

Läs mer

 

Hyresgästundersökning

Vad säger dina hyresgäster om dig och din verksamhet?

Läs mer

 

Varumärkesundersökning

Ta kontrollen över ditt varumärke

Läs mer

Våra metoder

Webbenkät via e-post

Bjud in deltagare till undersökningen via e-post.

Webbenkät via SMS

Ett effektivt sätt att nå fram och bjuda in deltagare till webbenkäten.

Telefonintervjuer

Med telefonen som verktyg ställer vi frågor till rätt målgrupp i rätt tid.

Face-to-face

Vi gör fältintervjuer och pratar med din målgrupp på plats.

Webbpanel

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ställa frågor via webben till en specifik målgrupp. 

Här svaras det på våra undersökningar

Några av våra kunder

Världens största motionscykellopp valde Marknadskraft

Läs om vår kundundersökning för Vätternrundan. 
Kundcase: Vätternrundan

Nyttan med undersökningen är att få bekräftat om vi är på rätt spår med våra produkter eller om vi ska justera något. Vi får även reda på vad som är viktigt för kunden.

Peter CarenbornVD, KABE