Würths kundradar engagerar!

Vill du veta hur kunden upplevde er just idag? – Würths kundradar gav svar!

Under hösten har en kundradar genomförts i Würths 26 butiker runt om i Sverige. Förutom att ge viktig feedback till vad de bör förbättra i butikerna har kundradarn varit en trevlig aktivitet som engagerat såväl kunder som butiksmedarbetare. Resultatet kommer Würth att använda för framtida utvecklingsarbete och marknadsföring.

Läs mer om caset i februaris nyhetsbrev

Nyheten publicerades 9/2 2015