Varumärkesundersökning för Laxå kommun

Varumärkesundersökning för Laxå kommun

Tiveden, naturen, Esab och Burger King – där har ni Laxås främsta varumärken.

På tisdagen fick politiker och tjänstemän ta del av enkätundersökningen om varumärket Laxå kommun, som Sofia Tungfelt på Marknadskraft genomfört.

Det var under juli-augusti i år, som 930 Laxåbor givits chansen att tycka till i enkätform om samhällsservice, skola, trivsel och lokalkännedom. Samma frågeställningar har 850 personer i södra Sverige, som inte bor i Laxå kommun, fått svara på.

Enkäten har skickats direkt via epost till 467 Laxåbor, och av dem är det 152 som svarat. Totalt har 196 givit sin syn på Laxå då 44 personer valt att svara via kommunens hemsida.

När det gäller synen på skola och samhällsservice finns de mest missnöjda i Hasselfors och de mest positiva återfinns i Sannerud och Finnerödja.

Enkäten ger en märklig bild av de kommunanställdas kännedom om småorter och företag i kommunen, då det är hos dem lokalkännedomen brister.

Men som helhet är Laxåborna stolta över sin kommun, och den bilden delas även av många som inte bor i kommunen.

– Det var ett högt betyg av de som inte bor i kommunen, så vi är inte helt nedslagan i skorna, summerade vänsterpartisten Klas-Göran Vilgren och fick medhåll av kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson.

Vill du veta hur vi kan hjälpa din organisation?
Vi genomför undersökningar av varierande karaktär -allt från löpande mätningar till totalundersökningar.
Kontakta oss idag för ett kostnadsförslag! Tfn: 019-33 14 00

1634073287

Nyheten publicerades på na.se 21/9 2016
Foto: Göran Kämpe