Publikundersökning för Örebro Hockey

Publikundersökning för Örebro Hockey

I början av 2016 har Marknadskraft, vid ett flertal tillfällen, intervjuat besökare i samband med Örebro Hockeys hemmamatcher. Besökare ur olika målgrupper i publiken har intervjuats i syfte att samla in viktiga synpunkter som Örebro Hockey kan använda för att utveckla publikupplevelsen.

OHK

Nyheten publicerades 7/3 2016