Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla.  Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Marknadskrafts medarbetarundersökningar är anpassade efter de nya föreskrifterna.

Funderar du på att genomföra en medarbetarundersökning som är anpassad efter de nya föreskrifterna? Ring oss på 019-33 14 00.

Nyheten publicerades 23/3 2016