Metod

Vår arbetsprocess


Alla uppdrag som Marknadskraft åtar sig skräddarsys efter kundens behov och verksamhet.
Det beror på att vi lägger stor vikt vid att de undersökningar vi genomför ska vara åtgärdsinriktade. Med rätt utformad undersökning får du aktuella beslutsunderlag som ska utveckla och stärka företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Våra kunder har nära kontakt med en av våra projektledare under hela arbetsprocessen: från problemanalys, metodval, frågeformulering, datainsamling till analys samt presentation av resultatet och utvärdering.

magnifier-tool
27825
comhit_funktioner
text

1. Uppstart: problemanalys & frågeformulering

Vi inleder våra projekt med ett uppstartsmöte. Där diskuteras undersökningsprocessens olika delar: metodval, frågeformulering, analys och tidsplan. Därefter tar Marknadskraft fram ett föreslag på upplägg. Undersökningens frågeunderlag skräddarsys efter kundens behov.

2. Datainsamling

Datainsamlingen sker med hjälp av den metod som är mest lämplig för den aktuella undersökningen och dess målgrupp. Marknadskraft erbjuder följande metoder: webbenkät, postal pappersenkät, telefonintervjuer samt personliga intervjuer (face-to-face.)

3. Analys och rapport

Våra rapporter är pedagogiskt utformade med diagram och analys. Analysens omfattning anpassas efter kundens behov och önskemål. Rapporterna bygger på vetenskapliga metoder.  Marknadskraft använder ett egenutvecklat undersökningssystem, MSP.  Därför finns det möjlighet att logga in och läsa av det aktuella resultatet i realtid samt skapa rapporter.

4. Resultatpresentation & åtgärdsförslag

Under den avslutande resultatpresentationen presenteras undersökningens utfall samt förslag på tänkbara åtgärder. Om ni önskar lämnar vi även förslag på en konsult som kan hjälpa er med kommande förändringsarbete. Därefter återkopplar ansvarig projektledare med ett tackbrev till respondenterna. Projektet avslutas med en utvärdering.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Ämne

Ditt meddelande

Vi har anlitat Marknadskraft

NKI-kunder-exempel
Fastighetsforetag-exempel