Lagermetall tecknar 3-års avtal med Marknadskraft

Lagermetall tecknar 3-års avtal med Marknadskraft

Marknadskraft kommer att under 3 år genomföra Lagermetalls NKI-undersökning. Lagermetall vänder sig till små och medelstora företag som är verksamma inom mekanisk industri och nyttjar glidlager o/e material i koppar-legeringar. Affärskonceptet är snabba leveranser, hög kvalitet och servicegrad till bra priser.