Hyresgästundersökning för Örebroporten

Hyresgästundersökning för Örebroporten

Under våren fick vi uppdraget att genomföra Örebroportens hyresgästundersökning. Så här sammanfattar Örebroporten resultatet:

Marknadskraft har under våren genomfört Örebroportens första hyresgästenkät. Vi är glada över att så många av våra hyresgäster tagit sig tid att ge oss feedback, det är oerhört värdefullt för oss.

Vårt genomsnittliga NHI (Nöjd-Hyresgäst-Index) är 72% med alla frågor sammanvägda. Med den feedback vi fått kan vi jobba fokuserat på att skapa ännu högre kundnöjdhet. ”Jag vet att vi har den standard vi betalar för” säger flera hyresgäster. Vill just du uppgradera din lokal till en högre standard så är du varmt välkommen att kontakta din förvaltare för att hitta upplägg och lösningar på era önskemål.

Enkätsvaren ger oss svart på vitt att vi kan bli tydligare i att kommunicera statusen på felanmälningar och bli ännu bättre på information i samband med inflyttningen. Det ska vi givetvis bli bättre på. Vi har också fått lågt betyg på frågan om behagligt klimat på sommaren från en stor andel hyresgäster som inte har kyla i sina lokaler. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av t ex fjärrkyla, det kan vi erbjuda i flertalet av våra fastigheter.

Allra högst betyg har vi fått på ”bemötandet av personalen som hanterade min felanmälan”. 96% ger oss betyget 4 eller 5 på den frågan. Wow, vilket betyg ni ger receptionsgänget, med Marie i spetsen. Tack igen, sådant är också värdefullt för oss att få veta.

Vill du veta hur vi kan hjälpa din organisation?
Vi genomför undersökningar av varierande karaktär -allt från löpande mätningar till totalundersökningar.
Kontakta oss idag för ett kostnadsförslag! Tfn: 019-33 14 00

Nyheten publicerades 14/6 2017

Källa: http://www.orebroporten.se/aktuellt/stort-tack-din-feedback-pa-din-lokal-och-om-oss