Deltagarna tyckte till om Vansbrosimningen 2014!

Deltagarna tyckte till om Vansbrosimningen 2014!

Marknadskraft utförde deltagarundersökningen för Vansbrosimningen 2014.

Undersökningen i korta drag:

  • Enkäten skickades ut till deltagare i Vansbrosimningen, Vansbro Öppen Älv, Vansbro Halvsim och Vansbro Tjejsim.
  • Totalt skickades enkäten till 5765 personer varav 3028 svarade och totalt gav en svarsfrekvens på 53 %.
  • Majoriteten är nöjd med loppet; 84 procent har ett positivt eller mycket positivt helhetsintryck.
  • Sett till från 2013 har dock helhetsintrycket gått ner och kommer framförallt från Vansbrosimningens deltagare, där andelen positiva respondenter gått från 92 procent förra året till 72 procent i år. Samma tapp syns i säkerhetsfrågan där deltagarna i Vansbrosimningen och i Öppen Älv är mest negativa.
  • Gott betyg får ”Arrangörens säkerhetsarrangemang”, ”Service och bemötande från personal/funktionärer”, ”Att det går smidigt att anmäla sig” – samtliga fick 97 %.
  • Punkter för förbättring är Mässan (66 %), Maten efter loppet (62 %)och Andra deltagares säkerhetstänk/hänsynstagande (53 %).
  • Betydligt fler deltagare upplevde i år att Vansbrosimningen är ett miljömedvetet arrangemang än förra året.

Läs mer om resultatet på Vansbrosimningens hemsida

Nyheten publicerades den 22/10 2014